پشتیبانی : 66403111
#

کارت مجازی

کارت خرید مجازیکارتی است که مبلغی به صورت مجازی به عنوان سقف خرید در آن تعریف می‌شود. دارندگان این کارت می‌توانند از پایانه‌های فروش از پیش تعیین شده، در فروشگاه‌های طرف قرارداد، خرید نمایند. عملیات خرید خارج از شبکه بانکی انجام شده و معمولا توسط سازمان‌ها و نهاد‌ها جهت خدمت‌رسانی به مشتریان وفادار استفاده می‌شود. کارت خرید مجازی 

 به مبلغی که به صورت مجازی به عنوان سقف خرید در کارت‌های فوق مشخص گردیده و از نوع پیش‌پرداخت است و دارنده آن می‌تواند حداکثر تا میزان موجودی در حساب مجازی کارت فقط از طریق پایانه‌های ویژه فروش سیستم مجازی شرکت منصوبه در فروشگاه‌های مورد قرارداد خرید نماید.

کارت خرید مجازی 

 به مبلغی که به صورت مجازی به عنوان سقف خرید در کارت‌های فوق مشخص گردیده و از نوع پیش‌پرداخت است و دارنده آن می‌تواند حداکثر تا میزان موجودی در حساب مجازی کارت فقط از طریق پایانه‌های ویژه فروش سیستم مجازی شرکت منصوبه در فروشگاه‌های مورد قرارداد خرید نماید.کارت خرید مجازی 

 به مبلغی که به صورت مجازی به عنوان سقف خرید در کارت‌های فوق مشخص گردیده و از نوع پیش‌پرداخت است و دارنده آن می‌تواند حداکثر تا میزان موجودی در حساب مجازی کارت فقط از طریق پایانه‌های ویژه فروش سیستم مجازی شرکت منصوبه در فروشگاه‌های مورد قرارداد خرید نماید.